Wie is wie

Harmonie Essentia is een jonge muziekvereniging uit Essen-Belgie ontstaan in 2010 uit de fusie tussen harmonie Concordia (1872) en harmonie Vlijt en Volharding (1921).
Op 1 januari 2015 werd een vereniging zonder winstoogmerk 'Harmonie Essentia vzw' opgericht.
De muziekvereniging bestaat uit het bestuur,  de spelende leden, de logistieke medewerkers en de ereleden.

De harmonie heeft haar repetitie iedere vrijdag telkens van 20:15 uur tot 22:30.
Het opleidingsorkest repeteert iedere vrijdag van 19:00 tot 20:00.
De repetitie vindt plaats in het Gemeenschapscentrum Wildert (Sint-Jansstraat 105 - Essen).

secretariaat Luc Kerstens;
Nolsebaan 87 - 2910 Essen
0497 432 149 bestuur@harmonie-essentia.be
bestuur voorzitter Guy Van Loon
secretariaat Luc Kerstens
kassier Leo Peeters
hulpkassier Eddy Veraart
jeugd Elise Van Loon
instrumenten Ruben Cools
feest Lief Van Riet
sintepieter Sam Van oevelen
muziek Bert Peeters
wop onderhoud Dries Peeters